Vergoedingen:

SMC Diemen heeft een contract afgesloten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Indien u hier vragen over heeft dan kunt u gerust via de E-mail of telefoon contact met ons opnemen. Als u wilt, kunt u dit checken op de website van uw zorgverzekeraar.Vergoedingen van de verzekeraar
Indien u aanvullend verzekerd dan heeft u vaak recht op fysiotherapie vergoedingen. Aangezien verzekeraars verschillende tariefstructuren hanteren verzoeken wij u om zelf goed in de gaten te houden hoeveel en welke behandelingen er (nog) vergoed moeten worden. Als een behandeling namelijk niet meer vergoed wordt onder uw verzekering moet u deze zelf betalen.

Uw fysiotherapeutische behandeling wordt vergoed in het geval dat:

  • U jonger dan 18 jaar bent: de eerste 9 behandelingen worden vanuit de basisverzekering vergoed.
  • U een chronische indicatie heeft (zie hiervoor de ‘Chronische lijst borst Fysiotherapie’). Binnen de gegeven termijn wordt de fysiotherapie vanaf de 20e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering.
  • U een aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft. Bij een chronische indicatie kunt u zich hiermee (deels) verzekeren voor de vergoeding van de eerste 20 behandelingen.
  • Heeft u geen chronische indicatie, dan kunt u er met een aanvullende verzekering voor zorgen dat de fysiotherapie, voor een voor u gewenst aantal behandelingen, wordt vergoed.

Uw fysiotherapeutische behandeling wordt niet vergoed:
Indien u basis verzekerd bent worden uw fysiotherapie behandelingen niet vergoed.
Indien u uw fysiotherapie behandelingen/vergoedingen uit de aanvullende verzekering heeft verbruikt.

Eigen risico
Als u een chronische indicatie heeft en de eerste 20 fysiotherapie behandelingen zijn betaald of vergoed dan worden de volgende behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Indien u uw eigen risico nog niet heeft verbruikt vallen deze behandelingen onder het eigen risico, totdat uw eigen risico volledig opgebruikt is. U krijgt vervolgens de fysiotherapie weer volledig vergoed als u uw eigen risico heeft betaald.
Heeft u geen chronische indicatie (genoemd op de Chronische lijst borst) en heeft u toch fysiotherapie vergoed vanuit uw aanvullend pakket. Deze behandelingen gaan niet van uw eigen risico af gezien het feit deze niet onder de basisverzekering vallen.

Bijzonderheden
Indien u voor de eerste keer naar onze praktijk komt of u meldt uzelf aan met een nieuwe klacht, dan wordt er afhankelijk van of u een verwijzing van een (huis)arts heeft, code 1870 (intake en onderzoek na verwijzing) of 1864 (screening, intake en onderzoek) worden gedeclareerd in combinatie met een code 1000 (reguliere zitting fysiotherapie) voor de eerste behandeling. Dit om kwaliteit van ons handelen, het invoeren van uw patiëntendossier te kunnen waarborgen en u tijdens de eerste afspraak ook te kunnen voorzien van een fysiotherapeutische behandeling. Houdt u er rekening mee dat het eerste consult vanuit uw verzekeraar altijd voor 2 behandelingen gerekend wordt en dat er bij een particuliere nota dus 2 consulten op de eerste afspraak dag staan genoteerd.

Na deze eerste afspraak wordt er alleen op code 1000 gedeclareerd wat gelijk staat aan 1 behandeling fysiotherapie. Alleen verbijzonderde therapieën of handelingen en niet nagekomen afspraken kunnen een andere code betreffen.

Graag tot ziens in onze praktijk!

Burgemeester van Tienenweg 24 | 1111 CW Diemen