Fysiotherapie fase 2

De tweede fase van het SMC Diemen concept staat voor de preventie voor een eventuele terugval. Gedurende deze fase worden de mobiliteit en de lengte van een spier vergroot. In deze fase wordt er veel gebruik gemaakt van “Hands on” rek-mobilisaties.


Het op rek brengen van de spieren heeft als doel om na een behandeling of korte zware belasting de oorspronkelijke bewegingsuitslag te behalen en ontspanning in de spier te bewerkstelligen. Het effect van rekken is tweeledig. Het beïnvloed de visco-elasticiteit en heeft daarnaast neurale effecten. De viscositeit heeft betrekking op de stroperigheid van de spier. Spiervezels die minder stroperig zijn geven ook minder weerstand bij het op lengte brengen van de spier. Daarnaast wordt de bewegingsuitslag beïnvloed door de mate van rekpijn. Regelmatig rekken zorgt voor een afname van de rekgevoeligheid als gevolg van neurologische aanpassingen waardoor de gerekte spier zich beter kan ontspannen en de bewegingsuitslag toeneemt. Hierdoor kan de fysiotherapeut voelen of er een verstoring is tussen het linker en rechter lichaamsdeel. Daarnaast zet ook deze techniek weer aan tot het stimuleren van de doorbloeding.

Diepe dwarse fricties

Naast het puur manueel rekken van de spier wordt er gedurende deze fase weer gebruik gemaakt van de diepe dwarse fricties. Deze diepe dwarse fricties worden wel verschillend uitgevoerd ten opzichte van de eerste fase, ze worden namelijk uitgevoerd onder rek van de spier. Logischerwijs kan ook na deze behandeling de spier weer beurs/pijnlijk aanvoelen, echter dit zal minder heftig zijn, dan gedurende de eerste fase.

Na de behandeling..
Na de behandeling wordt er niet standaard meer gebruik gemaakt van koude of warmteapplicaties, indien de fysiotherapeut van SMC Diemen dit toch noodzakelijk vindt, dan wordt dit aan u gemeld. Echter is het van groot belang dat u als patiënt goed water drinkt na de behandeling. Gedurende de behandeling komen er namelijk veel afvalstoffen vrij, deze afvalstoffen moeten via de gestimuleerde bloedcirculatie het lichaam weer verlaten.

Fase 2 doel: De mobiliteit en lengte van de spier worden vergroot.

• “Hands on” rek-mobilisaties
• Diepe dwarse fricties onder rek
• Symmetrie van de spier
• Koude en warmteapplicatie alleen op advies
• Huiswerkoefeningen

Graag tot ziens in onze praktijk!

Burgemeester van Tienenweg 24 | 1111 CW Diemen